Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 14 listopad 2016, 11:00
Zapraszamy na posiedzenie Komisji Infrastruktury Drogowej Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 14 listopada 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 1100 w sali nr 1 Urzędu Gminy w Tuchomiu. 
 
Planowana tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zapoznanie się z realizacją wykonanych i bieżących zadań i prac z planu pracy komisji.
 3. Zimowe utrzymanie dróg.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy:
  1. uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027,
  2. uchwalenie budżetu gminy Tuchomie na 2017 rok,
  3. zmiana przebiegu drogi gminnej nr 182049G - ul. Sportowa w Tuchomiu,
  4. porozumienie z powiatem bytowskim w sprawie wspólnej przebudowy drogi powiatowej nr 1729G, na odcinku Ciemno – most na rzece Kamienica.
 5. Organizacja lokalnego transportu zbiorowego.
 6. Sprawozdanie z pracy Komisji.
 7. Plan pracy Komisji na 2017 rok.
 8. Sprawy bieżące, w tym rozpatrzenie pism od mieszkańców.
 9. Zamknięcie posiedzenia
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij