Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 22 październik 2021, 12:00
Miejsce: UG Tuchomie
Informujemy o posiedzeniu Komisji Potrzeb Społecznych Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 22 października 2021 roku (piątek) o godzinie 12:00 w sali  nr 20 Urzędu Gminy w  Tuchomiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie Rocznego Programu Współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami oraz podmiotami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
  3. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Tuchomie za rok 2020.
  4. Rozpatrzenie wniosków z zebrań wiejskich.
  5. Informacja GOPS na temat działalności i opieki nad osobami niepełnosprawnymi, tematy narkomanii i alkoholizmu.
  6. Przedstawienie opinii dotyczącej potrzeb Sądu Rejonowego w Bytowie w zakresie  wykonywania prac przez skazanych.
  7. Informacja na temat wyników egzaminów zewnętrznych.
  8. Informacja odnośnie stanu bezpieczeństwa, higieny oraz warunków nauczania.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij