Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 29 maj 2020, 09:00
Miejsce: Online
Zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, informujemy o zdalnych obradach Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 29 maja 2020 roku (piątek) o godzinie 9:00.

Planowana tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stan realizacji inwestycji i remontów dróg.
 3. Zaopiniowanie tematów i projektów uchwał na sesję Rady Gminy:
  1. przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuchomie,
  2. szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  3. zmiana uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bytowskiego,
  4. uwagi do raportu o stanie gminy za 2019 rok.
 4. Zimowe utrzymanie dróg – rozważenie rozwiązania umów wieloletnich dotyczących odśnieżania.
 5. Rozpatrzenie spraw zgłoszonych przez mieszkańców.
 6. Sprawy bieżące, w tym:
  1. informacja na temat planowanej budowy farmy fotowoltaicznej w Kramarzynach,
  2. konkurs „Piękna wieś”.
  3. zmiany klimatu – zapobieganie suszy.
 7. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij