Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 12 marzec 2020
Dnia 12 marca 2020 r. Wójt Gminy Tuchomie zwołał posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Tuchomie dot. koronowirusa (SARS-CO-V-2).
Zespół informuje, iż na dzień 12 marca 2020 r. na terenie gminy nie odnotowano jakiegokolwiek przypadku zarażenia na koronowirusa SARS-CO-V-2.

Apeluje się do mieszkańców Gminy Tuchomie o zachowanie spokoju, szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych oraz o stosowanie się do zaleceń przekazywanych przez służby sanitarne i Wojewodę Pomorskiego.

Na plecenie Ministra Edukacji Narodowej zawiesza się zajęcia w szkołach do 25.03.2020 roku, na polecenie Wojewody Pomorskiego zamyka się żłobki, Kluby Seniora do 25.03.2020 roku. Zwracam się z prośbą o odpowiedzialną opiekę nad dziećmi i młodzieżą, a czas wolny od zajęć szkolnych nie traktować jak okresu ferii, a czas kwarantanny.

Zadbajmy o edukację domową naszych dzieci. Dyrekcja szkoły wraz z nauczycielami będzie zamieszczać stosowne komunikaty dla rodziców i materiały do samodzielnej nauki dla uczniów poprzez platformę LIBRUS.

Zgodnie z nową ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa wart.32ust.1pkt1 ustawy z dnia 2 5czerwca 1999r. oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z2019r. poz.645 i1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Zawiesza się działalność Biblioteki Publicznej w Tuchomiu oraz Gminnego Ośrodka Kultury, nie będzie zajęć, spotkań, imprez okolicznościowych, wydarzeń kulturalnych do 28.03.2020 roku, odwołuje się zebrania OSP w Tągowiu i Tuchomku.

Wójt Gminy Tuchomie zwraca się z się z apelem o odpowiedzialne zachowanie i solidarność z osobami starszymi, schorowanymi, o obniżonej odporności, które są najbardziej narażone na zarażenia koranowirusem, a wiemy, że nie mają nikogo bliskiego. Nie zostawiajmy ich samych, wystarczy wesprzeć ich choćby w przypadku zrobienia zakupów, zaopatrzenia w leki czy załatwienia spraw najpilniejszych, Zadbajmy o naszych dziadków, nie pozwólmy, by szli do urzędu, sklepu czy w innej ważnej sprawie – ZRÓBMY TO ZA NICH!!! 

Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pracują w normalnym trybie. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Wójt zaleca się jednak, by ograniczyć załatwianie spraw bezpośrednio w urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych. Pracownicy urzędu oraz jednostek organizacyjny będą dostępni dla mieszkańców pod numerami telefonów.
Zapytania można kierować również na adresy mailowe urzędu i jednostek, dostępne na stronach internetowych Urzędu. Bieżące informacje oraz instrukcje postępowania mieszkańcy mogą śledzić na stronie internetowej www.tuchomie.pl. 

Osobą do kontaktów w Urzędzie Gminy jest pani Beata Szwindowska, zajmująca się zarzadzaniem kryzysowym telefon bezpośredni – 59-821-50-54.

                                                                                                                                   Wójt Gminy Tuchomie

                                                                                                                                   Jerzy Lewi Kiedrowski

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij