Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 11 marzec 2019
Rozpoczyna się 26 edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2019. Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Karty zgłoszeń są przyjmowane do 29 marca 2019 r.
Konkurs ma na celu ukazanie zarówno piękna wiejskiego krajobrazu, jak i wspólnego działania społeczności wiejskiej. Poprzez przedsięwzięcie poprawi się estetyka i stan środowiska pomorskich wsi i zagród. W celu uzyskania wspólnej korzyści, jaką jest przyjazna dla mieszkańców, zadbana wieś i zagroda, stanowiąca wizytówkę regionu. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie.

Organizatorami konkursu Piękna Wieś Pomorska 2019 jest Województwo Pomorskie. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie do Urzędu Gminy w Tuchomiu Karty zgłoszenia w terminie do 29 marca 2019 r (karty zgłoszeń w załączeniu)

Czas trwania konkursu: od 1 kwietnia 2019 r do 30 sierpnia 2019 r.

Oceny dokonują komisje:
  • gminne – powołane przez wójta gminy, które do 7 czerwca 2019 r. zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda”
  • powiatowe – powołane przez starostę powiatu, które do 22 lipca 2019 r. zgłaszają do eliminacji wojewódzkich laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda”
  • wojewódzka – na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród w terminie do 30 sierpnia 2019 r.
Podsumowanie etapu wojewódzkiego oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż do dnia 31 października 2019 r.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij