Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 25 kwiecień 2019
Dyrektor Gminnego Żłobka w Tuchomiu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 informuje, że w dniach od 26.04.2019 r. do 17.05.2019 r. będzie trwała rekrutacja dzieci do Gminnego Żłobka w Tuchomiu.
Zainteresowanych Rodziców prosimy o pobranie i złożenie niezbędnych dokumentów w Urzędzie Gminy w Tuchomiu, pok. nr 4.

Dokumenty powinny być wypełnione i podpisane. Niekompletne zgłoszenia będą zwracane do uzupełnienia.

Szczegółoww informacei o naborze można uzyskać:
  • w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w godzinach pracy Urzędu, pok.nr 4
  • pod numerem telefonu 59 821 50 43
Rekrutacja uzupełniająca ma charakter ciągły i trwać będzie do jej odwołania.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij