Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 13 styczeń 2023
Urząd Gminy Tuchomie przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia 2023 roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2022 r. oraz dokonania stosownej opłaty.
Wartość sprzedaży, to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Wysokość opłaty wynosi:
  • 525 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów do 4.5% zawartości alkoholu oraz piwa nie przekroczyła 37.500 zł
  • 525 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów powyżej 4.5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła 37.500 zł
  • 2.100 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów powyżej 18% zawartości alkoholu nie przekroczyła 77.000 zł

W przypadku przekroczenia progów sprzedaży, opłata wynosi:
  • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
  • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu.
Opłatę należy wpłacać w trzech równych ratach:do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2023 r. lub jednorazowo do 31 stycznia 2023 r. na numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Tuchomie – Bank Spółdzielczy 05 9321 0001 0000 1821 2000 0020 Tytułem – miejsce sprzedaży napojów alkoholowych, rodzaj sprzedawanego alkoholu, za jaki okres

Druk oświadczenia w załączeniu.

Dokładne informacje uzyskać można w pok. nr 6 - Referat pozyskiwania środków zewnętrznych i promocji lub pod nr tel. 59 821 75 04

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij