Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 24 luty 2020
Gmina Tuchomie otrzymała dofinansowanie z UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
W dniu 13 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pomoc może być przyznana na realizację operacji, która uzyskała co najmniej 12 punktów. Tak określony warunek spełnia 23, spośród 30 podlegających ocenie projektów. Nasz projekt nalazł się na 12 miejscu.

Wartość całego projektu to 2.757.592,07 zł,
wysokość dofinansowania to 1.696.000,00 ,
wkład własny to 1.061.592,07 zł

Realizacja inwestycji planowana jest jesienią 2020 r.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij