Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Podstawowe zagadnienia


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Jednym z podstawowych zadań spoczywających na organach administracji publicznych, ale i nie tylko, jest zapewnienie skutecznej ochrony (bezpieczeństwa) ludności gminy w sytuacji wystąpienia klęski żywiołowej. Wymaga to od nas wszystkich - ciebie, mnie, organów publicznych, prywatnych, instytucji zajmujących się ochroną zdrowia, pomocą społeczną itp. - zintegrowanego wysiłku. W związku z powyższym wszyscy powinniśmy znać podstawowe informacje na temat zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Podstawowe zagadnienia:

Zarządzanie kryzysowe
 to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Sytuacja kryzysowa - należy przez to rozumieć sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.Nad bezpieczeństwem czuwają instytucje powołane do ochrony ładu i porządku publicznego.

Obrona cywilna – system, którego celem jest ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

Nad zapewnieniem bezpieczeństwa czuwają instytucje powołane do ochrony ładu i porządku. Nie jest to jednak wyłącznie ich obowiązek, jest to obowiązek nas wszystkich. W związku z czym zapraszamy do zapoznania się z poradnikami postępowania w sytuacjach kryzysowych (do pobrania u dołu strony).

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij