Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Projekty unijne


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Status: zakończona
Lokalizacja: Tuchomie
Data rozpoczęcia: 27 sierpień 2019
Data zakończenia: 30 kwiecień 2020
Koszt całkowity: 27.522,53 zł
Montaż finansowy: Całkowity koszt projektu: 27.522,53 zł;
wysokość dofinansowania UE: 24.968,99 zł;
wkład własny 2.553,54 zł.
Zakres rzeczowy WOPP:

Zaplanowany zakres prac został zrealizowany w całości. W ramach realizacji operacji zakupiono materiały budowlane i wykończeniowe oraz usługę hydrauliczną z przeznaczeniem na remont pomieszczenia w remizie OSP Tuchomie celem utworzenia „Salki Strażaka”. Prace remontowe wykonali druhowie OSP Tuchomie w ramach wolontariatu. Ponadto zakupiono meble, naczynia, sprzęt komputerowy i multimedialny, manekiny na wyposażenie salki. W ramach prac społecznych przeprowadzono warsztaty z zakresu pierwszej pomocy oraz dotyczące przeciwdziałania pożarom.

Środki na realizację projektu pozyskano w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Dortzecze Słupi w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrośenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 dla zadań realizowanych w ramach projektu grantowego.

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchomiu.

 

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij