Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 9 wrzesień 2022
W dniu 08.09.2022r. podpisano umowę na Moduł I Utworzenie placówki „Senior+” w miejscowości Tągowie.
Zakres robót obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku sali wiejskiej w Tągowiu dla potrzeb dziennego domu seniora na działce nr 166/5 obręb Tągowie, gmina Tuchomie w celu utworzenia placówki „Senior+” w miejscowości Tągowie.

Roboty będą wykonywane przez firmę E&M Marcin Maliszewski do 07.12.2022 r.

Koszt robót wyniesie: 304.902,24 zł

W ramach projektu zakupione zostanie również wyposażenie za kwotę ok. 30.000,00 zł

Gmina Tuchomie realizuje przedmiotową inwestycję w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2022r.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij