Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 7 luty 2020
Prokurator wniósł o zmianę uchwały „śmieciowej”.
W dn. 6 lutego 2020 r. w Urzędzie Gminy w Tuchomiu odbyło się spotkanie wójtów gmin Tuchomie, Kołczygłowy, Parchowo i Studzienice, którego celem było omówienie problemu związanego z koniecznością zmiany uchwał w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

Spotkanie było wynikiem wystąpienia prokuratora z wnioskiem o wprowadzenie zmian w wskazanych uchwałach (takie wezwanie otrzymało pięć gmin z naszego powiatu). Powoduje to konieczność zmiany sposobu (metody) ustalania opłaty za śmieci i wysokości tej opłaty. Dotychczas w obowiązujących uchwałach wysokość opłat uzależniona była od liczby osób w gospodarstwie domowym. Zgodnie ze stanowiskiem prokuratora każde gospodarstwo domowe winno być obciążone w opłatą w jednakowej wysokości (niezależnie czy jest ono jednoosobowe, czteroosobowe czy np. sześcioosobowe). W gminie Tuchomie zamierzamy przygotować symulacje dla możliwych wariantów (metod i opłat) i poddać je ocenie społecznej, poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Wójtowie rozmawiali także o przygotowaniach do wspólnego projektu dot. opieki nad osobami starszymi.

 

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij