Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 23 styczeń 2020
W wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Tuchomie, wyłoniono Wykonawcę, z którym w najbliższym czasie zostanie zawarta umowa.
Firma Eco-Pol z Pruszcza Gdańskiego złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 34.313 zł.
Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planuję się na koniec września 2020 roku.

W ramach planowanego zamierzenia z terenu Gminy Tuchomie, zgodnie ze złożonymi przez właścicieli nieruchomości deklaracjami, zostanie usunięte 63,019Mg wyrobów zawierających azbest.

Na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuchomie w latach 2019-2020”, Gmina uzyska dofinansowanie w wysokości 28.009,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2019)”. Pozostała część inwestycji sfinansuje Gmina ze środków własnych.

Wszyscy mieszkańcy, którzy zadeklarowali udział w programie zobowiązani są dokonać we własnym zakresie zgłoszenia robót związanych z demontażem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest w Starostwie Powiatowym w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym, w przypadku gdy jest to wymagane.

Jeśli w trakcie realizacji okaże się, że właściciel nieruchomości wykazał zbyt małą ilość wyrobów azbestowych, niż ilości wskazane w deklaracji, będzie on zobowiązany ponieść pozostałe koszty we własnym zakresie.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij