Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 18 styczeń 2017, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2017 roku (środa) o godzinie 1200 w sali nr 20 Urzędu Gminy w  Tuchomiu.   
 
Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Zmiany w Systemie Oświaty:
  1. zaopiniowanie uchwały intencyjnej wynikającej z nowej ustawy „Prawo Oświatowe” dotyczącej dostosowania sieci szkół a także ich obwodów.
  2. zmiana w projekcie uchwały dotyczącej opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuchomie – zniesienie pobierania opłat za pobyt dzieci w wieku 6 lat.
 2. Zaopiniowanie miejscowego planu – działki pod budownictwo mieszkaniowe w Tuchomiu - spotkanie z urbanistą.
 3. Zaopiniowanie projektu porozumienia z Gminą Borzytuchom i Czarną Dąbrówką w sprawie    projektu do RPO – OZE z niekwalifikowanym VAT.
 4. Gospodarka Nieruchomościami:
  1. zakup gruntu pod świetlicę wiejską w Masłowiczkach,
  2. przyjęcie darowizny nieużytku pod jezioro Orlicko w Tuchomiu,
  3. sprzedaż działki przy ulicy Sportowej w Tuchomiu.
 5. Sprawy bieżące, w tym:
  1. wybór dróg do dodatkowego naboru w PROW,
  2. zakres wniosku o dofinasowanie drogi do Urzędu Marszałkowskiego z funduszu ochrony gruntów rolnych,
  3. weryfikacja nazw ulic,
  4. zawartość corocznego informatora gminnego,
  5. zmiany w uchwale w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij