Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 21 maj 2018, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na XXI sesję VII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 21 maja 2018 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
  2. absolutorium dla Wójta Gminy Tuchomie z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
  3. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchomie
  4. zmian w Budżecie Gminy Tuchomie na rok 2018
  5. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  6. zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Trzebiatkowa
  7. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność gminy Tuchomie – działka nr 377/2 w Tuchomiu
  8. uchylenia uchwały Nr XVI/205/2017 Rady Gminy Tuchomie z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 321/3 w obrębie geodezyjnym Ciemno, gmina Tuchomie (w zał. projekt uchwały);
  9. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dla Stowarzyszenia Miłośników Enduro Tuchomie na okres powyżej 3 lat(w zał. projekt uchwały);
 7. Informacja o ocenie zasobów pomocy społecznej
 8. Zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 10. Wnioski i informacje.
 11. Zamknięcie obrad.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij