Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 13 marzec 2020
Szanowni Państwo! W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce choroby COVID-19 wywoływanej koronawirusem, a także wprowadzanymi rozwiązaniami mającymi na celu powstrzymanie jej rozprzestrzeniania się, zwracam się o ograniczenie, do bezwzględnego minimum, bezpośrednich kontaktów z Urzędem Gminy w Tuchomiu w celu załatwiania czynności urzędowych.
W celu zapewnienia funkcjonowania Urzędu w czasie kwarantanny i skutecznej realizacji zadań gminy przez urzędników, wprowadza się z dniem dzisiejszym (13.03.2020 r.) następujące zasady poruszania się po budynku Urzędu Gminy w Tuchomiu osób nie będących pracownikami urzędu:
  • obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu do urzędu;
  • obowiązek założenia jednorazowej maseczki higienicznej przy wejściu do urzędu.
Powyższych zasad należy bezwzględnie przestrzegać.
Przy wejściu do budynku zamontowano już dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Będziemy również udostępniać jednorazowe maseczki higieniczne.

Jednocześnie apeluję o załatwianie spraw za pomocą środków komunikacji na odległość, tj. telefonicznie, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub poczty e-mail.

Ponadto informuję, że z dniem 16 marca 2020 r. zawieszone zostanie funkcjonowanie KASY Urzędu Gminy w Tuchomiu. Wszelkich wpłat (z wyjątkiem opłaty za śmieci) należy dokonywać:
  • przelewem na rachunek bankowy Gminy Tuchomie: BS Bytów 05 9321 0001 0000 1821 2000 0020 podając imię i nazwisko wpłacającego, oraz czego dotyczy wpłata;
  • opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Gminy Tuchomie: BS Bytów 98 9321 0001 0000 1821 2000 0480 podając imię i nazwisko wpłacającego z dopiskiem OPŁATA ZA ŚMIECI. 
Bardzo proszę Państwa o bezwzględne stosowanie się do powyższych zasad. Mogą one pomóc uchronić pracowników urzędu oraz inne osoby korzystające z naszych usług przed zarażeniem się koronowirusem.

Apeluję również do Państwa o potraktowanie najbliższego czasu jako okresu kwarantanny. Ograniczajmy naszą aktywność do niezbędnego minimum. Tylko tak będziemy mogli zadbać o bezpieczeństwo zdrowotne swoje i naszych bliskich. Ograniczajmy wyjścia z domu, bezwzględnie unikajmy wizyt w galeriach handlowych oraz skupisk ludzkich,  często myjmy ręce i dbajmy o swoich bliskich i sąsiadów.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij