Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 7 wrzesień 2021
We wrześniu br. we wszystkich sołectwach gminy Tuchomie zaplanowano przeprowadzenie zebrań wiejskich. Ogólny porządek zebrań przedstawia się następująco:
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w funduszu sołeckim na 2021 r. (w przypadku potrzeby wprowadzenia zmian).
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia funduszu sołeckiego na 2022 r.
  3. Informacja dot. Strategii Rozwoju Gminy Tuchomie na lata 2021 – 2030
    (w opracowaniu).
  4. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
W zebraniach sołeckich będzie uczestniczył wójt lub inna osoba z kierownictwa Urzędu Gminy w Tuchomiu (delegowana przez wójta).

Harmonogram zebrań wiejskich został zamieszczony również w najnowszym Biuletynie Gminy Tuchomie, który można pobrać tutaj.

Fundusz Sołecki w gminie  na rok 2022 jest wyższy, w stosunku do bieżącego roku o ponad 21 tys. zł.

Zgodnie z ustawą o Funduszu Sołeckim środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Fundusz sołecki w naszej gminie funkcjonuje od 2010 r.

Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku. Wniosek uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.
 
Zachęcamy wszystkich mieszkańców sołectw do uczestnictwa w zebraniach wiejskich i aktywnego udziału przy ustalaniu zadań do realizacji w roku 2022, w ramach funduszu sołeckiego.

Szczegółowy harmonogram zebrań znajduje się w załączniku poniżej.

 

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij