Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Odpady komunalne obejmujące zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Tuchomie przez:
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. Sierzno 77-131 Rekowo

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Tuchomie będzie dokonywany w formie wystawek, w terminach zgodnych z harmonogramem odbioru tworzyw sztucznych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczyć również do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Tuchomiu, dz. nr 8/16 obręb Tuchomie (naprzeciw oczyszczalni ścieków) w godzinach przyjmowania odpadów, tj. środa od 10:30 do 17:30 oraz sobota od 8:00 do15:00.

Warunkiem odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest jego kompletność!
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij