Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 24 luty 2020
Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wypełnienia ankiety konsultacyjnej dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Tuchomie.
Obowiązujący system naliczania opłat za gospodarowanie odpadami na terenie gminy Tuchomie opiera się na metodzie różnicującej liczbę osób w gospodarstwie domowym. Rada Gminy Tuchomie wnioskiem Prokuratora Rejonowego w Bytowie, została zobligowana do dokonania zmiany uchwały nr III/31/2019 w sprawie wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty. Ustalając stawkę od gospodarstwa domowego nie można jej uzależniać od liczby osób.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami system odbioru odpadów w gminach musi być systemem samofinansującym się. Oznacza to, że wszystkie wpływy z opłat od mieszkańców przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy. Planowane koszty utrzymania systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Tuchomie w 2020 roku kształtować się będą na poziomie około 600 tys. zł, na co składa się: transport (zbiórka), zagospodarowanie (opłata dla ZZO Sierzno), koszt utrzymania PSZOK. Na ich podstawie wyliczono opłaty dla poszczególnych metod, które wskazuje ustawa. Prosimy o zapoznanie się z każdą z nich i zaznaczenie metody, która według Pana/Pani jest najbardziej właściwą metodą naliczania stawki opłat za śmieci.

Niezależnie od tego jaka metoda zostanie wybrania, mieszkańcy będą zobowiązani złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zachęcamy wszystkich do wypełnienia ankiety online klikając w TUTAJ 


Ankietę można również wydrukować, wypełnić ręcznie, a następnie oddać Sołtysowi bądź złożyć w w sekretariacie Urzędu Gminy Tuchomie.
 
Termin składania ankiet mija dnia 25 marca 2020 r., ankiety złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij