Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 14 październik 2021
Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Oświaty!

Dzień Edukacji Narodowej to okazja do złożenia serdecznych podziękowań wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty za Waszą codzienną, trudną, i bardzo odpowiedzialną pracę. Codziennie podejmujecie Państwo olbrzymie wyzwanie jakim jest wykształcenie i wychowanie młodych mieszkańców naszej gminy. Państwa praca nie jest łatwa. Wymaga wielu umiejętności, cierpliwości i pełnego zaangażowania aby mogła przynieść właściwe efekty.
Jako gmina staramy się zapewnić dobre warunki nauki i odpowiednie wyposażenie szkół. Wykorzystujemy, dopóki jeszcze są dostępne, środki z Unii Europejskiej. Na dachu sali gimnastycznej w Tuchomiu powstanie duża instalacja fotowoltaiczna (40 kW). Zmodernizowane zostanie też przedszkole w Modrzejewie. Ponadto przed szkołą w Tuchomiu zrealizowany zostanie projekt trzech bezpiecznych przejść dla pieszych. Przejścia będą wyniesione z oświetleniem i oznakowaniem, poprawią bezpieczeństwo i będą mogły stanowić element edukacyjny.

Problemem w naszej gminie jest słaba dostępność internetu, w szczególności szerokopasmowego. Mieliśmy nadzieję, że uda się to zmienić przy wykorzystaniu środków unijnych. Niestety instytucje rządowe niewiele zrobiły w tym zakresie, a niewydatkowane środki na ten cel zostały teraz przesunięte na zakup sprzętu komputerowego dla wnucząt byłych pracowników PGR. Gmina Tuchomie przygotowuje obecnie wniosek w tym zakresie.

To już trzeci rok szkolny z rzędu, który przynosi nam wszystkim bardzo wiele wyzwań związanych z funkcjonowaniem w czasie epidemii koronawirusa. Państwo, dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu i poświęceniu, wywiązujecie się bardzo dobrze z swoich zadań przekazywania wiedzy i umiejętności w tym trudnym czasie, tym bardziej, że cały czas musicie być gotowi do natychmiastowego przejścia na pracę w trybie zdalnym lub hybrydowym.

System oświaty, osoby z nim związane: nauczyciele, dyrektorzy, inni pracownicy,  uczniowie i rodzice, już od szeregu lat zmagają się w swojej codzienności z ciągłymi i dużymi zmianami. Zaczęło się kilka lat temu od likwidacji gimnazjów i związanej z tym, nieprzygotowanej reformy całego systemu oświaty. Obecnie trwa proces centralizacji kompetencji w zakresie oświaty – odbieranie ich gminom. Następuje również proces pozbawiania szkół i dyrektorów niezależności. Nie do końca w taki sposób wyobrażaliśmy sobie kierunki „rozwoju” polskiej oświaty w XXI wieku.

Dzień Edukacji Narodowej to okazja do wyróżnienia nauczycieli nagrodami Wójta Gminy Tuchomie.
W tym roku nagrody takie otrzymują:
  • Pani Kamila Kuklińska – nauczycielka Zespołu Szkół w Tuchomiu;
  • Pani Grażyna Lewandowska – nauczycielka Zespołu Szkół w Tuchomiu;
  • Pani Beata Kurp – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Kramarzynach.
Wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy wiele satysfakcji z wykonywanej pracy.

Z okazji dzisiejszego święta, Dnia Edukacji Narodowej, życzymy wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty samych sukcesów i satysfakcji z pracy. W szczególności życzymy zdrowia, które obecnie jest najważniejszym dobrem.
 
Z wyrazami szacunku,
 
                                        Jerzy Lewi Kiedrowski
Wójt Gminy Tuchomie

Wiesław Bezhubka
Przewodniczący Rady Gminy

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij