Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Zdjęcie do:  Złote Gody
Data: 18 styczeń 2023

Wójt Gminy Tuchomie wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli pamiątkowe medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Swój jubileusz obchodzili Państwo Jadwiga i Kazimierz Wnuk Lipińscy z Trzebiatkowej.

więcej


Zdjęcie do:  Elektroniczna wersja legitymacji ZUS
Data: 18 styczeń 2023
Od stycznia 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację.
więcej


Zdjęcie do:  Harmonogram szczepień psów przeciwko wściekliźnie w gminie Tuchomie 2023 r.
Data: 16 styczeń 2023
Harmonogram szczepień psów przeciwko wściekliźnie w gminie Tuchomie 2023 r.
więcej


Zdjęcie do:  Z wizytą w Siennicy Różanej.
Data: 16 styczeń 2023
W dniu 13 stycznia 2023 r., delegacja z gminy Tuchomie gościła w Siennicy Różanej na uroczystości otwarcia Dworu Sztuki – pierwszej w Polsce, prowadzonej przez samorząd lokalny, galerii sztuki nowoczesnej na obszarze wiejskim.
więcej


Zdjęcie do:  Kasa nieczynna
Data: 16 styczeń 2023
Informujemy, że 17 stycznia 2023 roku (wtorek) KASA Urzędu będzie nieczynna.
więcej


Zdjęcie do:  Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 r.
Data: 13 styczeń 2023
Urząd Gminy Tuchomie przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia 2023 roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2022 r. oraz dokonania stosownej opłaty.
więcej


Zdjęcie do:  Spotkanie wójta z przewodniczącym rady gminy i przewodniczącymi komisji.
Data: 12 styczeń 2023
W dniu 11 stycznia 2023 r., odbyło się robocze spotkanie wójta z przewodniczącym rady gminy i przewodniczącymi komisji.
więcej


Zdjęcie do:  Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
Data: 12 styczeń 2023
Urząd Gminy Tuchomie uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
więcej


Zdjęcie do:  Złote Gody
Data: 11 styczeń 2023

Wójt Gminy Tuchomie wręczył pamiątkowe medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

Swój jubileusz obchodzili Państwo Janina i Bronisław Komarzańscy z Tuchomka oraz Czesława i Jan Paubiccy z Piaszna.

więcej


Zdjęcie do:  Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Data: 9 styczeń 2023
W związku z planowanym do złożenia przez Gminę Tuchomie wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zwracamy się do mieszkańców posiadających obiekty wpisane do rejestru bądź ewidencji zabytków, którzy chcieliby przystąpić do w/w programu o złożenie do dnia 20.01.2023 r. deklaracji zawierającą chęć udziału w projekcie wraz z informacją o zakresie planowanych prac i szacowanym kosztem takich prac. Poniżej przedstawiamy informacje o Programie.
więcej


Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij