Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Zdjęcie do:  Zbliża się termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej
Data: 17 listopad 2022
Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).
więcej


Zdjęcie do:  Terminy polowań zbiorowych.
Data: 15 listopad 2022
Przedstawiamy do wiadomości publicznej informację o terminach polowań zbiorowych w listopadzie i w grudniu na terenie obwodów należących do Nadleśnictwia Trzebielino.

Szczegóły w załączniku.
więcej


Zdjęcie do:  Remont remizy OSP w Trzebiatkowej zakończony.
Data: 15 listopad 2022
W dniu 10 listopada zakończył się remont remizy OSP Trzebiatkowa, którego głównym celem była wymiana posadzki.
więcej


Zdjęcie do:  Uroczyste obchody Święta Niepodległości.
Data: 14 listopad 2022
W dn. 11 listopada 2022 r., w Tuchomiu odbyły się gminne obchody Święta Niepodległości.
więcej


Zdjęcie do:  Terminy polowań zbiorowych
Data: 10 listopad 2022
Przedstawiamy do wiadomości publicznej informację o terminach polowań zbiorowych w Nadleśnictwie Trzebielino.

Szczegóły w załączniku.
więcej


Zdjęcie do:  Święto Seniora i Jubilata Stowarzyszenia Tuchomskich Seniorów.
Data: 10 listopad 2022
W dn. 8 listopada 2022 r., odbyło się Święto Seniora i Jubilata Stowarzyszenia Tuchomskich Seniorów. Z tej okazji Wójt Gminy Tuchomie złożył seniorom okolicznościowe życzenia.
więcej


Zdjęcie do:  Zamknięcie drogi powiatowej Tuchomie - Borzytuchom
Data: 10 listopad 2022
W związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1767G Borzytuchom - Tuchomie informujemy o zamknięciu odcinka drogi pomiędzy miejscowością Chotkowo a Struszewo, na czas wymiany przepustów pod drogą.
więcej


Zdjęcie do:  Nowy dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Tuchomie
Data: 9 listopad 2022
W dniu 9 listopada 2022 r. Wójt Gminy Tuchomie zatwierdził rozstrzygnięcie komisji konkursowej dotyczące wyboru dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Tuchomie.
więcej


Zdjęcie do:  Zmiany zasad segregacji bioodpadów.
Data: 9 listopad 2022
W związku z trwającą procedurą certyfikacji polepszacza glebowego powstałego z bioodpadów zbieranych selektywnie, informujemy, że doszło do zmiany zasad segregacji bioodpadów.
więcej


Zdjęcie do:  Drewno do pozyskania poprzez samodzielne wycięcie
Data: 8 listopad 2022
Wójt Gminy Tuchomie ogłasza pisemną aukcję, której celem jest zbycie drewna opałowego za kwotę jaką oferent zaproponuje w złożonej ofercie, przy czym oferent zobowiązany będzie do samodzielnego pozyskania drewna poprzez mechaniczną wycinkę drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych i na działkach gminnych w miejscowościach: Tuchomko (2 szt. drzew), Trzebiatkowa (18 szt. drzew), Kramarzyny (4 szt. drzew), Tągowie (12 szt. drzew), Tuchomie (5 szt. drzew), Ciemno (14 szt. drzew) na terenie gminy Tuchomie.
więcej


Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij