Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Zdjęcie do:  Gmina Tuchomie poszukuje osób chętnych do wykonywania prac społecznie użytecznych.
Data: 6 luty 2020
Osoba chętna do wykonywania prac społecznie użytecznych musi spełnić następujące warunki:
więcej


Zdjęcie do:  Posiedzenie Zarządu Gminnego ZOSP RP
Data: 3 luty 2020
W dniu 27.01.2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w nowo wyremontowanej sali strażaka "Iskierka" w remizie OSP Tuchomie.
więcej


Zdjęcie do:  Otwarcie salki strażackiej
Data: 31 styczeń 2020
Projekt pt. "Salka Strażaka" - miejsce do kreowania życia społeczno-kulturalnego mieszkańców sołectwa Tuchomie” miał na celu udostępnienie lokalnej społeczności miejsca do organizacji i kreowania życia społeczno-kulturalnego oraz wzmocnienie rozwój kapitału społecznego.
więcej


Zdjęcie do:  Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.
Data: 30 styczeń 2020
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tuchomie w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
więcej


Zdjęcie do:  Przebudowa mostu na DK20 w Kramarzynach
Data: 29 styczeń 2020
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje przebudowę mostu przez rzekę Struga Kramarzyńska w ciągu drogi krajowej nr 20 w Kramarzynach.
więcej


Zdjęcie do:  Zmiany w ewidencji gruntów spowodowane budową linii elektroenergetycznej
Data: 29 styczeń 2020
Szanowni Państwo,

jako wykonawca inwestycji obejmującej budowę dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Gdańsk Przyjaźń – Żydowo Kierzkowo
więcej


Zdjęcie do:  Spotkanie dotyczące dróg powiatowych
Data: 24 styczeń 2020
W lutym bieżącego roku planowane jest spotkanie ze Starostą Bytowskim Panem Leszkiem Waszkiewiczem oraz Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Panem Marianem Miazgą podczas, którego omawiane będą wspólne przedsięwzięcia na drogach powiatowych.
więcej


Zdjęcie do:  Mamy najwyższy poziom segregacji opadów w powiecie
Data: 23 styczeń 2020
GUS opublikował ranking gmin według uzyskanych poziomów selektywnej zbiórki odpadów w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku.
więcej


Zdjęcie do:  Usuwaniu azbestu z terenu Gminy Tuchomie
Data: 23 styczeń 2020
W wyniku przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Tuchomie, wyłoniono Wykonawcę, z którym w najbliższym czasie zostanie zawarta umowa.
więcej


Zdjęcie do:  Projekt sieci gazowej
Data: 21 styczeń 2020
Informujemy, iż Polska Spółka Gazownictwa jest na etapie opracowywania projektu sieci gazowej na terenie gminy Tuchomie.
więcej


Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij