Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Zdjęcie do:  Zawody sportowo-pożarnicze
Data: 24 czerwiec 2019
W niedzielę 23.06.2019 r. na boisku sportowym w Tuchomiu odbyły się zawody sportowo-pożarnicze drużyn młodzieżowych.
więcej


Zdjęcie do:  Otwarcie przystani kajakowej
Data: 24 czerwiec 2019
W ramach dużego przedsięwzięcia pod nazwą Pomorskie Szlaki Kajakowe powstała przystań w Tuchomiu oraz punkt etapowy na szlaku w okolicach Izby Regionalnej w Modrzejewie i przystań zlokalizowana na pozostałościach dawnego młyna w Modrzejewie.
więcej


Zdjęcie do:  Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
Data: 19 czerwiec 2019
Drodzy Uczniowie!
Szanowni Nauczyciele i Rodzice!
Dziś mamy podsumowanie wyników nauczania roku szkolnego 2018/2019. Ci uczniowie, którzy bardzo się starali, cały rok solidnie i pilnie pracowali, otrzymali wyróżnienia i świadectwa z paskiem. Takich uczniów jest w naszej gminie 75 (60 w szkole w Tuchomiu i 15 w szkole w Kramarzynach). Nagrody w postaci stypendiów otrzymało łącznie 46 uczniów (38 w Tuchomiu i 8 w Kramarzynach), w tym za wzorowe wyniki w nauce 36 uczniów (32 w Tuchomiu i 4 w Kramarzynach) oraz 10 za wybitne osiągnięcia sportowe (6 w Tuchomiu i 4 w Kramarzynach). W mijającym roku szkoły mogą pochwalić się wieloma znaczącymi sukcesami sportowymi.
więcej


Zdjęcie do:  Wybory uzupełniające sołtysa w Zagonach
Data: 17 czerwiec 2019
W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji sołtysa, złożoną w dn. 11 czerwca 2019 r. przez Panią Mariolę Melchert, informujemy, że na dzień 1 lipca br., na godz. 19.00 zarządzone zostały wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa Zagony.
więcej


Zdjęcie do:  Spotkanie z okazji Dnia Seniora
Data: 13 czerwiec 2019
W dn. 13 czerwca 2019 r., odbyło się, zorganizowane przez Stowarzyszenie Tuchomskich Seniorów, spotkanie z okazji Dnia Seniora.
więcej


Zdjęcie do:  GKRPA ogłasza konkurs
Data: 12 czerwiec 2019

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchomiu ogłasza konkurs na realizację zadania:
 
Dofinansowanie obozów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

więcej


Zdjęcie do:  Nowa siedziba Radnych Gminy Tuchomie, Stowarzyszeń z Gminy Tuchomie, Sołtysa wsi Tuchomie.
Data: 5 czerwiec 2019
W dniu 4 czerwca 2019 r., w samo południe Wójt Gminy Tuchomie Pan Jerzy Lewi Kiedrowski dokonał przekazania przedstawicielom organizacji pozarządowych, Panu Wiesławowi Bezhubce - Przewodniczącemu Rady Gminy Tuchomie oraz Pani Bogumile Ryngwelskiej - Sołtysowi Tuchomia, kluczy do siedziby Radnych Gminy Tuchomie, Stowarzyszeń z Gminy Tuchomie, Sołtysa wsi Tuchomie, mieszczącej się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu, ul. Jana III Sobieskiego 18.
więcej


Zdjęcie do:  Raport o stanie Gminy Tuchomie za rok 2018.
Data: 3 czerwiec 2019
Po raz pierwszy w historii naszego samorządu gminnego przedstawiamy Państwu raport o stanie gminy.
więcej


Zdjęcie do:  Ulica Słoneczna w Tuchomiu zostanie przebudowana. Otrzymaliśmy dofinansowanie.
Data: 3 czerwiec 2019
W dn. 31 maja 2019 r. zawarta została pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Tuchomie umowa, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, o udzielenie dofinansowania zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 182056G (ul. Słoneczna) w miejscowości Tuchomie”.
więcej


Zdjęcie do:  30. rocznica WYBORÓW 4 CZERWCA
Data: 31 maj 2019
W dniu 4 czerwca br. obchodzić będziemy 30 rocznicę symbolicznego upadku komunizmu, jakim było zwycięstwo kandydatów Solidarności w pierwszych, częściowo wolnych wyborach w dn. 4 czerwca 1989 r.
więcej


Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij