Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Zdjęcie do:  Biuletyn informacyjny
Data: 15 styczeń 2020
Informujemy, iż pracujemy nad biuletynem informacyjnych, który trafi do Państwa już w lutym tego roku.
więcej


Zdjęcie do:  Kolejne solarne latarnie uliczne
Data: 30 grudzień 2019
W ramach projektu Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Tuchomie wykonano już część zadania polegającego na montażu lamp solarnych.
więcej


Zdjęcie do:  Kasa czynna do godz. 11:00
Data: 23 grudzień 2019
Informujemy, iż 31.12.2019 r kasa urzędu gminy będzie przyjmować wpłaty tylko do godziny 11:00.
więcej


Zdjęcie do:  Złote Gody
Data: 23 grudzień 2019
Wójt Gminy Tuchomie wręczył pamiątkowe medale za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu Irenie i Józefowi Szada Borzyszkowskim  z Kramarzyn.
więcej


Zdjęcie do:  Otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Tuchomie w 2020 roku.
Data: 18 grudzień 2019
Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VII/86/2019 Rady Gminy Tuchomie z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, a także projektu Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuchomie na rok 2020, Wójt Gminy Tuchomie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Tuchomie w 2020 roku.
więcej


Zdjęcie do:  Gala Sportu 2019
Data: 17 grudzień 2019
Wójt Gminy Tuchomie uprzejmie informuje, że do dnia 2 stycznia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie wyróżnienia za wysokie osiągnięcie sportowe uzyskane w roku 2019.
więcej


Zdjęcie do:  Oferta na realizację małych grantów
Data: 16 grudzień 2019
Informujemy, iż dnia 16-12-2019 do tutejszego Urzędu wpłynęła OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA w ramach tzw. MAŁYCH GRANTÓW od Stowarzyszenie Sportowe Gminny Klub Sportowy Myśliwiec Tuchomie
więcej


Zdjęcie do:  Zakończono prace przy przebudowie oddziału przedszkolnego w Tuchomiu
Data: 14 grudzień 2019
W ramach projektu pt. "Przedszkola jak z Bajki w Gminie Tuchomie" współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wykonano następujący zakres zadań:
więcej


Zdjęcie do:  Zakończono prace przy przebudowie drogi w Tuchomku
Data: 5 grudzień 2019
Zakończono prace przy przebudowie drogi w Tuchomku, w ramach inwestycji została wykonana nawierzchnia asfaltowa na odcinku 900 mb o szerokości od 3 do 4,5 m, dodatkowo pobocza po obu stronach jezdni zostały wykonane z kruszywa o szerokości po 0,75 m.
więcej


Zdjęcie do:  Posiedzenie Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej
Data: 3 grudzień 2019
W dniu 29 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Rady Gminy Tuchomie.
więcej


Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij