Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Zdjęcie do: Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym
Data: 11 październik 2021
Wójt Gminy Tuchomie informuje, że ruszył nabór do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, mający na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
więcej


Zdjęcie do: Agroenergia 2021
Data: 11 październik 2021
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia”:
więcej


Zdjęcie do: Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Tuchomie z Organizacjami Pozarządowymi
Data: 6 październik 2021
Wójt Gminy Tuchomie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Tuchomie z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022".
więcej


Zdjęcie do: XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tuchomiu
Data: 5 październik 2021
W sobotę 02.10.2021 r. odbył się XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tuchomiu
więcej


Zdjęcie do: Przebudowa drogi w Ciemnie
Data: 4 październik 2021
Zakończone zostały prace związane z przebudową drogi gminnej w Ciemnie.
więcej


Zdjęcie do: Zebrania wiejskie – wrzesień 2021
Data: 28 wrzesień 2021
We wrześniu 2021 odbyły się w gminie Tuchomie zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach Gminy Tuchomie, których przedmiotem było:
więcej


Zdjęcie do: Zmiana godzin pracy urzędu
Data: 28 wrzesień 2021
Informujemy, że od dnia 4 października nastąpi zmiana godzin pracy Urzędu Gminy w Tuchomiu.

Od tego dnia będziemy pracować:
 • od 8.00 do 16.00 w poniedziałki;
 • od 7.00 do 15.00 od wtorku do piątku.
więcej


Zdjęcie do: Nawierzchnie asfaltowe w Masłowicach Tuchomskich i Trzebiatkowskich
Data: 24 wrzesień 2021
W ubiegłym tygodniu Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Dromos z Kartuz zrealizowało dwa zadania na drogach w Masłowicach Tuchomskich i Masłowicach Trzebiatkowskich.
więcej


Zdjęcie do: Wizyta wójta i radnych w gminie Chojnice
Data: 24 wrzesień 2021
W dniu 22 września 2021 r., wójt i radni Gminy Tuchomie uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowo – studyjnym w gminie wiejskiej Chojnice.
więcej


Zdjęcie do: Przedszkolak w kaloszach
Data: 23 wrzesień 2021
Gmina Tuchomie jest partnerem Fundacji Kaszubskie Słoneczniki w realizacji Projektu "Przedszkolak w kaloszach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
więcej


Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij