Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Zdjęcie do:  Piękna Wieś Pomorska 2020 - zmiana regulaminu i przedłużenie terminu
Data: 15 maj 2020
Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę Nr 375/146/20 o zmianie uchwały w sprawie organizacji Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2020” w związku z rozprzestrzenieniem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”
więcej


Zdjęcie do:  Decyzja środowiskowa dla farmy fotowoltaicznej w Kramarzynach
Data: 14 maj 2020
Urząd Gminy Tuchomie informuję, że mieszkańcy gminy mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy farmy fotowoltaicznej w Kramarzynach.
więcej


Zdjęcie do:  Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Tuchomie z Organizacjami Pozarządowymi
Data: 14 maj 2020
W załączeniu przedstawiamy Państwu Sprawozdanie z realizacji "Rocznego Programu Współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" za rok 2019.
więcej


Zdjęcie do:  Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest
Data: 13 maj 2020
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs dla gmin województwa pomorskiego na demontaż, zbieranie, transport, zabezpieczanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.
więcej


Zdjęcie do:  Raport o stanie Gminy Tuchomie za rok 2019.
Data: 13 maj 2020
Przedstawiam Państwu Raport o Stanie Gminy Tuchomie za rok 2019.
Jest to dokument przedstawiający podsumowanie działalności Wójta Gminy Tuchomie w roku 2019, w szczególności zawiera informacje o stanie realizacji zadań publicznych w naszej gminie.
więcej


Zdjęcie do:  Nowe lampy w Modrzejewie
Data: 13 maj 2020
Dzięki środkom pochodzącym z Funduszu Sołeckiego wsi Modrzejewo rozbudowana została sieć oświetleniowa przy gminnej drodze asfaltowej.
więcej


Zdjęcie do:  Przedszkola i żłobek są gotowe na przyjmowanie dzieci
Data: 8 maj 2020
Dyrektorzy szkół oraz żłobka informują, iż przedszkola oraz żłobek na terenie Gminy Tuchomie są w pełni przystosowane oraz przygotowane do przyjmowania dzieci przedszkolnych/żłobkowych od 11 maja 2020 roku, zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
więcej


Zdjęcie do:  Dobre wiadomości dla Mieszkańców Modrzejewa i kierowców z gminy Tuchomie
Data: 8 maj 2020
W dniu dzisiejszym Zarząd Dróg Powiatowych dokonał otwarcia ofert w przetargu dot. przebudowy drogi powiatowej Tuchomie - Modrzejewo.
więcej


Zdjęcie do:  Nowa infrastruktura w Masłowicach Tuchomskich
Data: 8 maj 2020
W Masłowicach Tuchomskich prace związane z inwestycją pn. "Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Tuchomie' zostały już zakończone.
więcej


Zdjęcie do:  Informacja dotycząca aktualnych zasad funkcjonowania Biblioteki Publicznej Gminy Tuchomie
Data: 7 maj 2020
Od 5 maja została odmrożona działalność Biblioteki Publicznej.
więcej


Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij