Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Zdjęcie do:  Komunikat Wójta Gminy Tuchomie
Data: 6 listopad 2020
W związku z obostrzeniami wprowadzonymi przez Rząd dotyczącymi koronawirusa SARS-CoV-2, a także w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, zgodnie z zaleceniami zachowania dystansu, unikania zbiorowisk, skupisk ludzi, z dniem 9 listopada 2020 r. wprowadza się kontrolowane wejścia petentów do budynku Urzędu Gminy w Tuchomiu oraz szczególne zasady korzystania z Urzędu:
więcej


Zdjęcie do:  UWAGA - objazd w Modrzejewie
Data: 5 listopad 2020
Informujemy, iż w dniu dzisiejszym Gmina Tuchomie rozpoczęła w Modrzejewie inwestycję związaną z budową odcinka sieci wodociągowej, w związku z czym na czas prowadzonych robót zamknięto odcinek drogi gminnej i wyznaczono objazd.
więcej


Zdjęcie do:  Aukcja na drewno opałowe
Data: 4 listopad 2020
Wójt Gminy Tuchomie ogłasza pisemną aukcję, celem której jest zbycie drewna opałowego za kwotę jaką oferent zaproponuje w złożonej ofercie, przy czym oferent zobowiązany będzie dokonać mechanicznej wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi gminnej 182069G (działka nr 155) na terenie gminy Tuchomie (wskazanych i oznaczonych przez gminę) oraz dodatkowo usunąć zakrzaczenia i zarośla (wskazane przez gminę) z terenu objętego wycinką drzew łącznie z uprzątnięciem terenu po dokonaniu wycinki.
więcej


Zdjęcie do:  Nowe atrakcje na terenach rekreacyjnych w Tuchomiu
Data: 4 listopad 2020
Gmina Tuchomie zrealizowała projekt modernizacji terenów rekreacyjnych przy szkole w Tuchomiu. W ramach prac które przewidywała dokumentacja projektowa zamontowana została przez firmę zewnętrzną zjeżdżalnia linowa typu Tyrolka.
więcej


Zdjęcie do:  Zakończono realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuchomie w latach 2019-2020”.
Data: 30 październik 2020
Gmina Tuchomie w dniu 30 września 2020 r. zakończyła realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuchomie w latach 2019- 2020”.
więcej


Zdjęcie do:  Kto pierwszy, ten lepszy - Spis Rolny 2020
Data: 29 październik 2020
Do końca Powszechnego Spisu Rolnego 2020 pozostał jeszcze miesiąc, ale nie warto zwlekać tak długo. Dlaczego? Bo „Kto pierwszy, ten lepszy”! To nasz kolejny konkurs, w którym rolnicy dzięki nie odkładaniu obowiązku na później mogą coś wygrać!
więcej


Zdjęcie do:  Informacja dla hodowców drobiu
Data: 29 październik 2020
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bytowie z siedzibą w Miastku o ryzyku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu.
więcej


Zdjęcie do:  Szkodliwość azbestu
Data: 28 październik 2020
Produkcja wyrobów azbestowych została zakazana w Polsce w 1998 roku. W krajach UE zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów azbestowych wprowadziła Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 27 marca 2003 roku, natomiast całkowity zakaz stosowania azbestu w UE wprowadzono 1 stycznia 2005 roku.
więcej


Zdjęcie do:  Nowa altana w Tuchomku
Data: 28 październik 2020
Tereny rekreacyjne w Tuchomku wzbogacone zostały o nową altanę. Budynek służył będzie mieszkańcom podczas spotkań w ramach organizowanych imprez sportowych i integracyjnych.
więcej


Zdjęcie do:  Sejmik przyjął uchwałę antysmogową dla województwa pomorskiego.
Data: 27 październik 2020
Uchwała została przyjęta przez Sejmik Województwa Pomorskiego w dn. 28 września 2020 r.
więcej


Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij