Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Zdjęcie do: Oferta na realizację zadania w ramach tzw. Małych Grantów
Data: 29 wrzesień 2022
Informujemy, iż dnia 27-09-2022 do tutejszego Urzędu wpłynęła OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA w ramach tzw. MAŁYCH GRANTÓW od Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Kramarzynach na zadanie pn."Dotacja celowa na zakup sprzętu".

Prosimy o zapoznanie się z ofertą i ewentualne wnoszenie uwag w terminie 7 dni od dnia ukazania się oferty. Osoba odpowiedzialna: Robert Żmuda Trzebiatowski, tel. 598215044, e-mail:r.trzebiatowski@tuchomie.pl
więcej


Zdjęcie do: Spotkanie dyskusyjne dotyczące opracowania PZO dla obszaru Natura 2000 Ostoja Masłowiczki
Data: 28 wrzesień 2022
W ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” (tzw. PZObis) finansowanego z działania 2.4.:Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, działając na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.) zaprasza do udziału w spotkaniu dyskusyjnym organizowanym w ramach prac nad tworzeniem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000: Ostoja Masłowiczki PLH220062.
więcej


Zdjęcie do: Aukcja na drewno opałowe
Data: 27 wrzesień 2022
Wójt Gminy Tuchomie ogłasza pisemną aukcję, której celem jest zbycie drewna opałowego za kwotę jaką oferent zaproponuje w złożonej ofercie, przy czym oferent zobowiązany będzie do samodzielnego pozyskania drewna poprzez mechaniczną wycinkę drzew (i/lub obcięcie gałęzi drzew) rosnących w pasie drogowym drogi gminnej 182040G (działka nr 20), 182078G (działka nr 200), 182074G (działka nr 28/1), 182022G (działka nr 362/1), w pasie drogowym drogi gminnej oznaczonej ewidencyjnie działką nr 136 położonej w obrębie ewidencyjnym Masłowiczki oraz na działce nr 375/2 obręb Tuchomie na terenie gminy Tuchomie (wskazanych i oznaczonych przez gminę).

Oferent zobowiązany będzie na warunkach określonych w specyfikacji i w terminie do dnia 31 października 2022 roku dokonać wycinki drzew.

Liczba drzew do wycinki objętych niniejszą aukcją wynosi: 7.

Zasady zbycia drewna opałowego oraz kwotę zabezpieczenia należytego wykonania robót określono w specyfikacji.

Pisemne oferty do aukcji należy składać w Urzędzie Gminy w Tuchomiu, ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie, pokój nr 5 (sekretariat) do dnia 30 września 2022 r. do godziny 10.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z oznaczeniem na kopercie: „AUKCJA – ZAKUP DREWNA OPAŁOWEGO DZIAŁKA NR 20 W PIASZNIE, DZIAŁKA NR 200 W TĄGOWIU, DZIAŁKA NR 28/1 W TĄGOWIU, DZIAŁKA NR 362/1 W TRZEBIATKOWA, DZIAŁKA NR 136 W MASŁOWICZKACH, DZIAŁKA NR 375/2 W TUCHOMIU”.

Jeżeli do aukcji przystąpi więcej niż jeden oferent, a oferty złożone zostaną na taką samą kwotę, aukcja zostanie rozstrzygnięta w drodze dodatkowej licytacji ustnej, która w przypadku takiej potrzeby, odbędzie się w dniu 30 września 2022 r. o godz. 11.00 w sali nr 1 Urzędu Gminy w Tuchomiu.

Specyfikacja wraz z wykazem drzew przeznaczonych do wycinki znajduje się w załączniku poniżej.
więcej


Zdjęcie do: Szczeniaki do adopcji
Data: 22 wrzesień 2022
Przekażemy do adopcji 5 szczeniaków. Pieski do nowego domu będą mogły trafić na początku października.
więcej


Zdjęcie do: Sprzedaż nieruchomości
Data: 22 wrzesień 2022
Wójt Gminy Tuchomie informuje, że w dniach 25-26 października 2022 r odbędą się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości w Gminie Tuchomie.
więcej


Zdjęcie do: Dopłaty do opału
Data: 22 wrzesień 2022
Od 21.09.2022 r. istnieje możliwość ubiegania się w o wypłatę dodatku do opału. Wniosek o wypłatę dodatku można składać w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.
więcej


Zdjęcie do: Spotkanie informacyjne
Data: 16 wrzesień 2022
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi zaprasza mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, KGW, OSP, grup nieformalnych, instytucji itp. z terenu gminy Tuchomie na spotkanie informacyjne dotyczące prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi, dzięki której będziemy mogli ubiegać się o kolejne środki unijne dla naszego regionu na lata 2023 - 2027. Zależy nam, aby kierunki rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi zapisane w nowej strategii odpowiadały potrzebom mieszkańców, lokalnych organizacji, instytucji itp.

Program spotkania:
 • Analiza potencjału gminy i jej mieszkanców
 • Analiza potrzeb rozwojowych
 • Analiza podmiotów i grup mieszkanców na terenie gminy Tuchomie ważnych dla wdrożenia nowej strategii.
więcej


Zdjęcie do: Mobilny Punkt Informacyjny (MPI)
Data: 13 wrzesień 2022
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku zaprasza osoby zainteresowane Funduszami Europejskimi do skorzystania z indywidualnych konsultacji podczas dyżuru w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI).
więcej


Zdjęcie do: Powiatowo-Gminne Dożynki w Tuchomiu.
Data: 12 wrzesień 2022
Szanowni rolnicy.
Wczoraj, w dniu Powiatowo-Gminnych dożynek, staropolskim pięknym zwyczajem, rolnicy dziękowali Bogu za zebrane plony.
więcej


Zdjęcie do: Senior+ w miejscowości Tągowie
Data: 9 wrzesień 2022
W dniu 08.09.2022r. podpisano umowę na Moduł I Utworzenie placówki „Senior+” w miejscowości Tągowie.
więcej


Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij