Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Zdjęcie do:  Nowa nawierzchnia na boisku ORLIK w Tuchomiu
Data: 1 grudzień 2022
Gmina Tuchomie znalazła się na wstępnej liście wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania na zadanie pn. "Wymiana nawierzchni na boisku sportowym ORLIK w Tuchomiu"
więcej


Zdjęcie do:  Sprzęt komputerowy trafił już do kolejnych dzieci.
Data: 30 listopad 2022
Sprzęt komputerowy w ramach programu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR" trafił do kolejnych dzieci z Gminy Tuchomie W naborze uzupełniającym wpłynęły 22 wnioski, które zostały pozytywnie zweryfikowane. Gmina Tuchomie wykorzystując oszczędności zakupiła 22 Laptopy marki Lenovo i wydała je beneficjentom ostatecznym z końcem listopada.
więcej


Zdjęcie do:  Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Kramarzynach
Data: 24 listopad 2022
W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Kramarzynach informujemy, że wszelkie informacje wskazujące na niewłaściwe oczyszczanie ścieków w tej oczyszczalni są nieprawdziwe.
więcej


Zdjęcie do:  Ćwiczenie ewakuacji
Data: 23 listopad 2022
Dnia 23 listopada 2022 r. o godz. 10.30 w ramach ćwiczenia odbyła się ewakuacja Urzędu Gminy Tuchomie.
więcej


Zdjęcie do:  Informacja o odśnieżaniu dróg.
Data: 22 listopad 2022
Poniżej przedstawiamy informację o odśnieżaniu dróg na terenie gminy Tuchomie w sezonie 2022/23.
więcej


Zdjęcie do:  Złóż wniosek o węgiel
Data: 17 listopad 2022
Wójt Gminy Tuchomie informuje, o możliwości składania wniosków dotyczących preferencyjnego zakupu paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych.
więcej


Zdjęcie do:  Spotkanie w ramach projektu Senio-RITA
Data: 17 listopad 2022
W dniu 17.11.2022r. w ramach projektu „Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych oraz ich opiekunów w powiecie bytowskim.”
więcej


Zdjęcie do:  Umowa na dofinansowanie modernizacji wod-kan podpisana
Data: 17 listopad 2022
W dniu 16-11-2022 podpisano w Urzędzie Marszałkowskim umowę o dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Tuchomie”
więcej


Zdjęcie do:  Zbliża się termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej
Data: 17 listopad 2022
Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).
więcej


Zdjęcie do:  Terminy polowań zbiorowych.
Data: 15 listopad 2022
Przedstawiamy do wiadomości publicznej informację o terminach polowań zbiorowych w listopadzie i w grudniu na terenie obwodów należących do Nadleśnictwia Trzebielino.

Szczegóły w załączniku.
więcej


Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij