Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Zdjęcie do:  2,5 mln na kształtowanie przestrzeni publicznej
Data: 20 grudzień 2018
Gmina Tuchomie otrzymała dofinansowanie do projektu pn. "Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Tuchomie"
więcej


Zdjęcie do:  Widokowa i Tarasowa gotowe
Data: 19 grudzień 2018
Zakończono przebudowę ul. Widokowej i Tarasowej w Tuchomiu.
więcej


Zdjęcie do:  Otrzymaliśmy dofinansowanie na Orlicko
Data: 19 grudzień 2018
Gmina Tuchomie otrzymała dofinansowanie do I Etapu odtworzenia jeziora Orlicko w Tuchomiu.
więcej


Zdjęcie do:  Spotkanie wigilijne z seniorami
Data: 14 grudzień 2018
W czwartek 13 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie wigilijne tuchomskich seniorów, w którym wziął udział Wójt Gminy Tuchomie Jerzy Lewi Kiedrowski oraz Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Bezhubka.
więcej


Zdjęcie do:  Dofinansowanie na projekt pt. Przedszkola jak z Bajki
Data: 14 grudzień 2018
Gmina Tuchomie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. "Przedszkola jak z Bajki - upowszechnienie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Tuchomie” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Best English-Angielski Zofia Krawiec Dla Dzieci i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tuchomiu.
więcej


Zdjęcie do:  Otwarty konkurs ofert na rok 2019
Data: 13 grudzień 2018
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 t.j.) oraz uchwały Nr XXIV/325/2018 Rady Gminy Tuchomie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, a także projektu Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuchomie na rok 2019, Wót Gminy Tuchomie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Tuchomie w 2019 roku.
więcej


Zdjęcie do:  Konkurs na stanowisko głównej księgowej
Data: 7 grudzień 2018
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu ogłasza konkurs na stanowisko główna/y księgowa/y.
więcej


Zdjęcie do:  Egzamin ochotników
Data: 7 grudzień 2018
Przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie przeprowadzili egzamin z kursu podstawowego strażaków ochotników z Gminy Tuchomie.
więcej


Zdjęcie do:  Budżet 2019 do konsultacji
Data: 5 grudzień 2018
W poniedziałek 3 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Rolny, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej.
więcej


Zdjęcie do:  ARiMR zarejestruje KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
Data: 4 grudzień 2018
Prezydent podpisał ustawę określającą zasady tworzenia Kół gospodyń wiejskich. Mają one być dobrowolną społeczną organizacją mieszkańców wsi, aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.
więcej


Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij