Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
{n_title2}
Data: 24 wrzesień 2015, 14:00
Miejsce: Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni
Zaproszenie na DEBATĘ STRATEGICZNĄ SEKTORA SPOŁECZNEGO
24 września, godz. 14.00, Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni
  
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi przygotowuje nową Lokalną Strategię Rozwoju, o sfinansowanie której ubiegać się będziemy ze środków PROW na lata 2014-2020. Dzięki tej strategii mieszkańcy regionu – w tym organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne będą miały możliwość uzyskania dotacji na projekty rozwojowe, w tym na:
- wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych  i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR,
- zachowanie dziedzictwa lokalnego,
- budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
- rozwój rynków zbytu lokalnych produktów i usług,
- promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
 
Dlatego zapraszamy na spotkanie – debatę strategiczną sektora społecznego, podczas którego przedstawimy szczegółowo możliwości pozyskania dofinansowania. Zaplanowana podczas spotkania debata pozwoli nam na wspólne przeanalizowanie następujących zagadnień dotyczących:
- dotacji i wsparcia organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,
- form współpracy z organizacjami i grupami nieformalnymi, ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami kultury,
- warunków udzielania wsparcia odpowiednich do potrzeb lokalnych.
 
Nasza nowa Lokalna Strategia Rozwoju będzie realizowana na terenie 13 gmin:
 
z powiatu bytowskiego:
- Borzytuchom
- Bytów
- Czarna Dąbrówka
- Kołczygłowy
- Miastko
- Parchowo
- Studzienice
- Trzebielino
- Tuchomie
oraz z powiatu słupskiego
- Damnica
- Główczyce
- Potęgowo
- Dębnica Kaszubska.
  
Spotkanie odbędzie się dnia 24 września o godzinie 14.00 w Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni (Krzynia 16). Prosimy o telefoniczne potwierdzenie przybycia do dn. 22 września pod nr telefonu 59 813 22 00.
 
 
ZAPRASZAMY

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij