Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 17 luty 2020
Szanowni sportowcy, trenerzy, działacze. Drodzy goście i mieszkańcy.
Ze stanu sportu w naszej gminie możemy być dumni, jest infrastruktura są liczne imprezy sportowe, są też osiągnięcia. Jako gmina skupiamy się głównie nad tworzeniem coraz lepszych warunków do uprawiania sportu oraz zabezpieczenia podstawowych potrzeb finansowych, niezbędnych do dobrego funkcjonowania tego obszaru.

Infrastrukturę do uprawiania sportu mamy bardzo bogatą i ciągle ją rozbudowujemy. W ubiegłym roku przybyła przystań kajakowa, w bieżącym będzie czwarte w gminie boisko z sztuczną trawą przy CMS, dzięki firmie STAKOM. W budowie jest szóste w gminie boisko z nawierzchnią tartanową w Piasznie, dwa mini boiska tartanowe na jeden kosz powstaną w Masłowiczkach i Trzebiatkowej (takie na styl amerykański). Z kolei trzy boiska trawiaste przejdą renowację i modernizację (w Nowych Hutach, Masłowicach Tuchomskich i w Tuchomku). Powstaną też kolejne siłownie zewnętrzne, będziemy je mieli już we wszystkich sołectwach, a wszystko to dzięki 64% wsparciu finansowania z Unii Europejskiej.

Do tego jeszcze jest inicjatywa i praca stowarzyszenia ENDURO, która na gruntach przekazanych przez gminę buduje profesjonalny tor motocrossowy, który ma być gotowy już w maju. Dzięki prywatnej inicjatywie mamy też klub jeździecki w Tągowiu.

Na to wszystko spojrzeć będziemy mogli 3 maja z góry, podczas otwarcia nowej wieży na Górze Lemana w Piasznie.

Równie ważne jak infrastruktura jest zapewnienie sportowej aktywności mieszkańców na tych obiektach czyli to, co Państwo tu dziś obecni, robicie na co dzień, organizując zajęcia sportowe, zawody, uczestnicząc w nich, pozyskując środki.

Praca animatorów sportu, trenerów, nauczycieli wf i działaczy sportowych przynosi konkretne efekty. W naszej gminie obserwujemy ciągły wzrost liczby osób uprawiających sport. Obserwujemy też coraz lepsze wyniki sportowe.

Bardzo cieszy mnie, że są to różne dyscypliny sportu: od piłki poprzez biegi, kolarstwo, unihokej, jeździectwo aż po motocross.

Mamy również udane imprezy masowe o randze ponad gminnej, jak przykładowo Kaszubski Triatlon w Ciemnie czy Tuchomską Pętla.

Wszystkim Państwu, którzy przez codzienną pracę, a przede wszystkim pasję, przyczyniacie się do rozwoju sportu i aktywności fizycznej mieszkańców naszej gminy, składam serdeczne podziękowania, gratulując jednocześnie osiągnięć sportowych zawodnikom i trenerom.

Dziękuję wszystkim, którzy wspierają i pracują na rzecz sportu w naszej gminie, życząc jednocześnie kolejnych sukcesów sportowych i satysfakcji z uprawiania sportu.

Jerzy Lewi Kiedrowski
Wójt Gminy Tuchomie

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij