Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 25 kwiecień 2016, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 1200 w sali nr 1 Urzędu Gminy w  Tuchomiu.  
 


Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Spotkanie z dyrektorami szkół na temat wydatków i budżetu na rok 2016 oraz innych spraw dotyczących oświaty, rozpatrzenie wniosku o wzrost dodatków dla nauczycieli.
  3. Zmiany w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej,
  4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015, oraz sprawozdania finansowego za rok  2015 Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki.
  5. Rozpatrzenie pism od mieszkańców dotyczących nieruchomości.
  6. Sprawy bieżące, w tym zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr 8/14 w obrębie geodezyjnym Tuchomie.
  7. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij