Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 13 luty 2019, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 13 lutego 2019 roku (środa) o godzinie 1200 w sali nr 1 Urzędu Gminy w  Tuchomiu.

Planowana tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie tematów na sesję Rady Gminy:
 1. zmiany w tegorocznym budżecie gminy i wieloletniej prognozy finansowej,
 2. zawarcie porozumienia z gminami i powiatem bytowskim odnośnie wspólnego projektu do RPO - 10.4 (kotłownie na biomasę),
 3. wypracowanie stawek opłat za uczęszczanie dziecka do żłobka,
 4. zwiększenie opłat za odpady komunalne,
 5. przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki w Masłowicach Tuchomskich – Osada na cele sportowe i rekreacyjne,
 6. sprzedaże nieruchomości.
 1. Ocena aktualności studium i planów miejscowych, podjęcie dalszych działań w sprawie toczących się tematów planistycznych.
 2. Sprawy bieżące, w tym:
 1. rozpatrzenie pism od mieszkańców,
 2. utrzymanie gminnych nieruchomości.
 1. Zamknięcie posiedzenia.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij