Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 13 luty 2019, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 13 lutego 2019 roku (środa) o godzinie 1200 w sali nr 1 Urzędu Gminy w  Tuchomiu.

Planowana tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie tematów na sesję Rady Gminy:
 1. zmiany w tegorocznym budżecie gminy i wieloletniej prognozy finansowej,
 2. zawarcie porozumienia z gminami i powiatem bytowskim odnośnie wspólnego projektu do RPO - 10.4 (kotłownie na biomasę),
 3. wypracowanie stawek opłat za uczęszczanie dziecka do żłobka,
 4. zwiększenie opłat za odpady komunalne,
 5. przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki w Masłowicach Tuchomskich – Osada na cele sportowe i rekreacyjne,
 6. sprzedaże nieruchomości.
 1. Ocena aktualności studium i planów miejscowych, podjęcie dalszych działań w sprawie toczących się tematów planistycznych.
 2. Sprawy bieżące, w tym:
 1. rozpatrzenie pism od mieszkańców,
 2. utrzymanie gminnych nieruchomości.
 1. Zamknięcie posiedzenia.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij