Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 8 listopad 2019, 12:00
Informujemy o posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 8 listopada 2019 roku (piątek) o godzinie 12:00 w sali nr 20 Urzędu Gminy w Tuchomiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wypracowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok.
 3. Założenia do projektu budżetu na 2020 rok, zapoznanie się z wnioskami, zarys budżetu.
 4. Rozpatrzenie wniosków z zebrań wiejskich.
 5. Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2019-2027.
 6. Zmiany w tegorocznym budżecie gminy.
 7. Zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach EFRROW inwestycji „Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Tuchomie”.
 8. Bezpieczeństwo obywateli – zapoznanie się z funkcjonowaniem i problemami OSP i Policji.
 9. Sprzedaże działek.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Zamknięcie posiedzenia.
Posiedzenie od punktu 1 do punktu 4 odbędzie się w trybie § 66 ust.1 Statutu Gminy Tuchomie - wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Tuchomie.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij