Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 21 kwiecień 2015, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2015 roku (wtorek) o godzinie 1200 w sali nr 1 Urzędu Gminy w  Tuchomiu.  

Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy w sprawie:
  1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchomie pod budowę linii wysokiego napięcia, z negocjacją kwot na służebność przesyłu  z firmą Aldesa Nowa Energia,
  2. zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej,
  3. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu -modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy Tuchomie,
  4. analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014, oraz sprawozdania finansowego za rok  2014 Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki,
  5. zmiany uchwały nr III/26/2015 Rady Gminy Tuchomie z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Skarbu Państwa – Starosty Bytowskiego w drodze darowizny prawa własności działki drogowej nr 14 położonej w Masłowicach Tuchomskich,
  6. wyrażenia zgody na przyjęcie od Skarbu Państwa – Starosty Bytowskiego w drodze darowizny prawa własności darowizny – działka nr 127 położona w Trzebiatkowej.
 3. Spotkanie z dyrektorami szkół na temat wydatków i budżetu na rok 2015 oraz innych spraw dotyczących oświaty.
 4. Sprawy bieżące, w tym rozpatrzenie pism.
 5. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij