Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 27 lipiec 2015, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 27 lipca 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 1200 w sali nr 1 Urzędu Gminy w  Tuchomiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r,
  3. Zaopiniowanie tematów na sesję Rady Gminy w sprawach:
a) powołania komisji do opiniowania kandydatów na ławników;
b) zmian w budżecie gminy na rok 2015;
c) zwiększenia zadań w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
d) zaciągnięcia pożyczki z BGK na cele inwestycyjne;
e) zawarcia porozumienia z Gminą Bytów w sprawie partnerstwa dotyczącego ubiegania się o środki z RPO – działanie 11.4;
f) aktualizacji części Planów Odnowy Wsi;
g) sprawy dot. gospodarowania nieruchomościami:
- sprzedaż działek;
- zmiana uchwały o zamianie gruntu z Nadleśnictwem;
- zawarcia umowy dot. korzystania z gruntu pod budowę wieży w Piasznie;
- zawarcia umowy dot. zamiany nieruchomości w Kramarzynach (z przeznaczeniem pod budowę przyszkolnego boiska);
- rozważenie proponowanej wysokości opłaty za ustanowienie służebności przesyłu na rzecz firmy Aldesa.
h) zmiana przeznaczenia lokalu socjalnego na usługowy.
  1. Sprawy bieżące – wnioski z zebrań.
  2. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij