Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 2 grudzień 2015, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 2 grudnia 2015 roku (środa) o godzinie 1200 w sali nr 1 Urzędu Gminy w  Tuchomiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza projektu budżetu na 2016 rok z rozpatrzeniem wniosków.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy:
  1. uchwalenie budżetu gminy Tuchomie na rok 2016 z informacją o mieniu gminy,
  2. przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2027,
  3. zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej,
  4. zmiana uchwały Nr VII/64/2015 Rady Gminy Tuchomie z dnia 30.10.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej na terenie Gminy Tuchomie,
  5. zmiana uchwały Nr VII/65/2015 Rady gminy Tuchomie z dnia 30.10.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  6. zmiana uchwały Nr VII/67/2015 Rady Gminy Tuchomie z dnia 30.10.2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego,
  7. ustalenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla  nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
  8. wyrażenie zgody na zbycie udziału Gminy Tuchomie w nieruchomości zabudowanej.
 4. Sprawy bieżące, w tym:
  1. informacja dotycząca utrzymania gminnych nieruchomości,
  2. sprawozdanie z pracy Komisji,
  3. plan pracy Komisji na 2016 rok.
 5. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij