Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 26 kwiecień 2019, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Informujemy o posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 roku (piątek) o godzinie 1200 w sali nr 1 Urzędu Gminy w  Tuchomiu. 
 
   Planowana tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Spotkanie z przedstawicielem firmy Aldesa w sprawie rozbiórki starej  linii wysokiego napięcia i uruchomienia nowej.
 3. Zaopiniowanie tematów na sesję Rady Gminy:
 1. analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
 2. zmiany w tegorocznym budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej,
 3. ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchomie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 338, 783, 473/9, 473/8, 473/6, 473/7 oraz 648/1 w obrębie geodezyjnym Tuchomie, gmina Tuchomie,
 5. uchylenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki obszaru gminy Tuchomie – wsi Tuchomie w części dotyczącej działek nr 285/6, 285/8, 285/9, 285/10, 395 i części działki nr 756 położonych w Tuchomiu,
 6. zmiana statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu,
 7. sprzedaże nieruchomości.
 1. Sprawy bieżące, w tym:
 1. wytyczne komisji do opracowania raportu o stanie gminy,
 2. raport z konsultacji społecznych za 2018 rok,
 3. rozpatrzenie wniosków z zebrań wiejskich.
 1. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij