Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 26 kwiecień 2019, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Informujemy o posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 roku (piątek) o godzinie 1200 w sali nr 1 Urzędu Gminy w  Tuchomiu. 
 
   Planowana tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Spotkanie z przedstawicielem firmy Aldesa w sprawie rozbiórki starej  linii wysokiego napięcia i uruchomienia nowej.
 3. Zaopiniowanie tematów na sesję Rady Gminy:
 1. analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok,
 2. zmiany w tegorocznym budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej,
 3. ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchomie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 338, 783, 473/9, 473/8, 473/6, 473/7 oraz 648/1 w obrębie geodezyjnym Tuchomie, gmina Tuchomie,
 5. uchylenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki obszaru gminy Tuchomie – wsi Tuchomie w części dotyczącej działek nr 285/6, 285/8, 285/9, 285/10, 395 i części działki nr 756 położonych w Tuchomiu,
 6. zmiana statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu,
 7. sprzedaże nieruchomości.
 1. Sprawy bieżące, w tym:
 1. wytyczne komisji do opracowania raportu o stanie gminy,
 2. raport z konsultacji społecznych za 2018 rok,
 3. rozpatrzenie wniosków z zebrań wiejskich.
 1. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij