Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 28 październik 2021, 12:00
Miejsce: UG Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 28 października 2021 roku (czwartek) o godzinie 1200 w sali nr 20 Urzędu Gminy w  Tuchomiu

Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Założenia do budżetu na 2022 rok – w tym rozpatrzenie wniosków OSP Tuchomie, Szpital  Miastko, Powiat Bytowski.
 3. Zaopiniowanie uchwał  i tematów na sesję Rady Gminy:
 1. pobór podatków i opłat w drodze inkasa,
 2. zmiany w tegorocznym budżecie gminy,
 3. ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Tuchomie,
 4. zmiana uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej na terenie Gminy Tuchomie,
 5. wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy – działka nr 314 w Modrzejewie.
 1. Rozpatrzenie wniosków z zebrań wiejskich.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany miejscowego planu wsi Tuchomie.
 3. Sprawy bieżące, w tym informacja na temat planowanych wniosków o środki zewnętrzne.
 4. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij