Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 21 październik 2015, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 21 października 2015 roku (środa) o godzinie 1200 w sali nr 20 Urzędu Gminy w  Tuchomiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Bezpieczeństwo obywateli-zapoznanie się z funkcjonowaniem i problemami OSP i Policji
 3. Wypracowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2016 rok (podatki i opłaty lokalne, podatek rolny, leśny i od środków transportowych).
 4. Zapoznanie z założeniami do projektu budżetu gminy na 2016 rok.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy:
  1. zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej,
  2. aktualizacja pozostałych Planów Odnowy Miejscowości na lata 2015-2020,
  3. zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuchomie,
  4. zmiany w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  5. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych gminy Tuchomie,
  6. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Bytowie,
  7. sprzedaże nieruchomości.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia. 
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij