Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 29 sierpień 2014, 12:30
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2014 roku (piątek) o godzinie 1230 w sali nr 1 Urzędu Gminy w  Tuchomiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy w sprawie:
  1. przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchomie (linia wysokiego napięcia),
  2. porozumienia z Powiatem Bytowskim i Gminą Borzytuchom w sprawie wspólnej budowy drogi Tuchomie - Borzytuchom,
  3. analizy realizacji budżetu za I półrocze,
  4. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
  5. zamiany nieruchomości z Nadleśnictwem Osusznica,
  6. zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
Przewodniczący
Komisji Budżetowo Gospodarczej

Henryk Wantoch – Rekowski
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij