Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 28 sierpień 2013, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowo - Gospodarczej
 
 
            Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2013 roku (środa) o godzinie 1200 w sali nr 1 Urzędu Gminy w  Tchomiu.                                         
                                                    
 Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Tuchomie w sprawach:
 1. kategoryzacji dróg,
 2. analizy sprawozdania finansowego za I półrocze,
 3. zmian w budżecie gminy i wieloletniej prognozy finansowej,
 4. gospodarki nieruchomościami:
 • oddania lokalu w użyczenie na rzecz OSP Kramarzyny,
 • zmiany uchwał o długości oddawania nieruchomości gminnych w użyczenie,
 • sprzedaży działek w Masłowicach Tuchomskich i Tuchomku,
 1. porozumienie z Zarządem Dróg Krajowych i Zarządem Dróg Powiatowych w sprawie użyczenia gruntów pod przystanki autobusowe,
 2. przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju Gminy Tuchomie na lata 2014-2020,
 3. zamiany w wieloletnim programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.
 1. Sprawy bieżące, w tym:
 • plany wymiany linii wysokiego napięcia,
 • wnioski do Fundacji Partnerstwo Dorzecza Słupi i Lokalnej Grupy Rybackiej,
 • rozważenie opracowania nowych planów miejscowych dla 4 działek.
 1. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
Przewodniczący
Komisji Budżetowo - Gospodarczej
Henryk Wantoch – Rekowski
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij