Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 19 październik 2015, 13:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Komisji Potrzeb Społecznych Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 19 października 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 1300 w sali  nr 20 Urzędu Gminy w  Tuchomiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu na temat działalności i opieki nad osobami niepełnosprawnymi, temat narkomanii i alkoholizmu.
  3. Informacja na temat rozstrzygniętych w 2015 roku konkursach na wsparcie wykonania zadań publicznych dla organizacji pozarządowych.
  4. Zaopiniowanie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
  5. Wypracowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2016 rok.
  6. Sprawy bieżące, w tym rozpatrzenie pism.
  7. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij