Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 19 październik 2015, 13:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Komisji Potrzeb Społecznych Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 19 października 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 1300 w sali  nr 20 Urzędu Gminy w  Tuchomiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu na temat działalności i opieki nad osobami niepełnosprawnymi, temat narkomanii i alkoholizmu.
  3. Informacja na temat rozstrzygniętych w 2015 roku konkursach na wsparcie wykonania zadań publicznych dla organizacji pozarządowych.
  4. Zaopiniowanie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
  5. Wypracowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2016 rok.
  6. Sprawy bieżące, w tym rozpatrzenie pism.
  7. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij