Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 23 listopad 2015, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Potrzeb Społecznych Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 1200 w sali  nr 1 Urzędu Gminy w  Tuchomiu.

 Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Analiza projektu budżetu na 2016 rok z rozpatrzeniem wniosków.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy:
  1. przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016,
  2. nadanie nazwy ulicy położonej w miejscowości Tuchomie.
 4. Sprawy bieżące, w tym:
  1. zapoznanie z projektami przygotowywanymi do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  2. sprawozdanie z pracy Komisji,
  3. plan pracy komisji na 2016 rok.
 5. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij