Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 16 listopad 2016, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Potrzeb Społecznych Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 16 listopada 2016 roku (środa) o godzinie 1200 w sali  nr 1 Urzędu Gminy w  Tuchomiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu na temat działalności i opieki nad osobami niepełnosprawnymi, temat narkomanii i alkoholizmu.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesje Rady Gminy:
  1. przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i   Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017,
  2. porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektu – działanie 6.2 –teleopieka,
  3. porozumienie szkół w sprawie wspólnej realizacji projektu – polska cyfrowa,
  4. opiniowanie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027,
  5. opiniowanie budżetu gminy Tuchomie na 2017 rok,
  6. wypracowanie stanowiska w sprawie wniosku mieszkańców sołectwa Niezabyszewo o przyłączeniu do Gminy Tuchomie.
  7. zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Tuchomie.
  8. wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuchomie.
 4. Sprawozdanie z pracy Komisji.
 5. Plan pracy Komisji na 2017 rok.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij