Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 8 listopad 2019, 10:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Informujemy o posiedzeniu Komisji Potrzeb Społecznych Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 8 listopada 2019 roku (piątek) o godzinie 10:00 w sali nr 20 Urzędu Gminy w Tuchomiu.

Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Informacja na temat mieszkalnictwa socjalnego, dalsze perspektywy.
 3. Informacja GOPS na temat działalności i opieki nad osobami niepełnosprawnymi, temat narkomanii i alkoholizmu.
 4. Informacja na temat rozstrzygniętych w 2019 roku konkursów na dotacje dla organizacji pozarządowych – krótkie charakterystyki.
 5. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 6. Stwierdzenie zakończenia działalności Gimnazjum w Kramarzynach przy Szkole Podstawowej w Kramarzynach oraz Gimnazjum w Tuchomiu przy Zespole Szkół w Tuchomiu.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tuchomie w roku szkolnym 2018/2019.
 8. Wypracowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2020 rok.
 9. Założenia do projektu budżetu na 2020 rok, zapoznanie się z wnioskami, zarys budżetu.
 10. Rozpatrzenie wniosków z zebrań wiejskich.
 11. Sprawy bieżące. 
 12. Zamknięcie posiedzenia.
Posiedzenie od punktu 8 do punktu 10 odbędzie się w trybie § 66 ust.1 Statutu Gminy Tuchomie - wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Tuchomie.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij