Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 23 październik 2020, 10:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Informujemy o posiedzeniu Komisji Potrzeb Społecznych Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 23 października 2020 roku (piątek) o godzinie 10:00 w sali  nr 20 Urzędu Gminy w  Tuchomiu.

 Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wypracowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 rok.
 3. Zmiany w tegorocznym budżecie gminy.
 4. Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 5. Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Tuchomie.
 6. Sprawy oświaty – spotkanie online z dyrektorami szkół na temat wyników egzaminów zewnętrznych, organizacji roku szkolnego 2020/2021, bezpieczeństwa, higieny oraz warunków nauczania.
 7. Rozpatrzenie wniosków z zebrań wiejskich.
 8. Dyskusja na temat złożonych i planowanych wnioskach o środki zewnętrzne.
 9. Przyjęcie Rocznego Programu Współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami oraz podmiotami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 10. Przedstawienie opinii dotyczącej potrzeb Sądu Rejonowego w Bytowie w zakresie  wykonywania prac przez skazanych.
 11. Sprawy bieżące, w tym informacja na temat zabezpieczeń dotyczących epidemii.
 12. Zamknięcie posiedzenia.
 
 
Posiedzenie od punktu 1 do punktu 5 odbędzie się w trybie § 66 ust.1 Statutu Gminy Tuchomie - wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Tuchomie.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij