Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 22 maj 2020
Miejsce: Online
Zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, informujemy o zdalnych obradach Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 22 maja 2020 roku (piątek) o godzinie 9:00.

Proponowany porządek posiedzenia: 
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Realizacja wykorzystanych środków przyznanych dotacji dla organizacji samorządowych za rok 2019.
  3. Opiniowanie wykonania budżetu gminy za 2019 rok – przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium.
  4. Analiza sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej za rok 2019.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij