Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 5 kwiecień 2019, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Informujemy o zwołaniu posiedzenia Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2019 roku (piątek) o godzinie 1200  w sali  nr 1 Urzędu Gminy w Tuchomiu. 

Planowana tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski gminy o dofinansowanie budowy dróg  z Funduszu Dróg Samorządowych.
 3. Spotkanie ze Starostą Powiatu Bytowskiego oraz Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie wspólnych projektów inwestycji drogowych oraz rozpatrzenie wniosków mieszkańców.
 4. Zaopiniowanie uchwał na sesję Rady Gminy:
 1. zmiana uchwały Nr XXIII/303/2018 Rady Gminy Tuchomie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyjęcia „Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Tuchomie”,
 2. zniesienie formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
 1. Sprawy bieżące, w tym:
 1. rozpatrzenie wniosków z zebrań wiejskich,
 2. wytyczne do opracowania raportu o stanie gminy,
 3. rozpatrzenie pism od mieszkańców.
 1. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij