Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 7 sierpień 2020, 11:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Informujemy o posiedzeniu Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Rady Gminy Tuchomie, które odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2020 roku (piątek) o godzinie 1100  w sali  nr 20 Urzędu Gminy w Tuchomiu.
 
   Planowana tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Drogi, stan realizacji inwestycji, wnioski o środki zewnętrzne, problemy bieżące.
 3. Gospodarka odpadami, warunki przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, kierunki symulacji stawek nowych opłat, problemy bieżące.
 4. Zmiana uchwały w sprawie przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuchomie.
 5. Zmiana uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 6. Zmiana uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 7. Gospodarka wodno – kanalizacyjna, wyniki przetargów oraz sprawy bieżące.
 8. Sprawy różne, w tym:
 1. wnioski o środki na OZE i stawy do Rybackiej Lokalnej Grupy Działania,
 2. spis rolny,
 3. rozpoczęcie prac nad Strategią Rozwoju Gminy, Programem Ochrony Środowiska, Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych,
 4. dożynki gminne,
 5. informacja o funduszu inwestycyjnym.
 1. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij