Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 4 luty 2021, 11:00
Miejsce: Online
Zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, informujemy o  zdalnych obradach Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Drogowej Rady Gminy Tuchomie, które odbędą się w dniu 4 lutego 2021 roku (czwartek) o godzinie 1100.

Planowana tematyka posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Spotkanie ze Starostą Powiatu Bytowskiego oraz Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych.
 3. Zaopiniowanie tematów i projektów uchwał na sesję Rady Gminy:
 1. przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuchomie w roku 2021”,
 2. przyjęcie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” na lata 2021-2027,
 3. wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy,
 4. wyrażenie zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiąca własność gminy Tuchomie.
 1. Remonty i inwestycje drogowe, wyniki przetargów.
 2. Sprawy bieżące, w tym:
 1. ustalenia dotyczące dalszej dzierżawy czy przetargu na przesył wody,
 2. złożenie wniosków o środki z Aktywnego Sołectwa, LGR i Funduszu PGR,
 3. oznakowania ulic, oraz inne wnioski mieszkańców,
 4. tematyka do informatora gminnego.
 1. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij